XUÂN BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


Én lượn mà chi vẩn đục trời
Dùng dằng giá buốt mãi chưa thôi
Màu mai bạc phếch thân xơ xác
Bóng cúc thâm sì dáng tả tơi
Lối cũ màn sương giăng khắp nẻo
Đường xưa thảm cỏ tít chân trời
Xuân ư! Cứ ngỡ là thu muộn
Cứ ngỡ là thu của cuộc đời
1/3/2020
Tú Sụn