BỐC THĂM XÁC MINH TÀI SẢN*

Ảnh: Sưu tầm


Bộ Tư pháp đáng trách
Té ra bấy lâu nay
Kê khai rồi đút tủ
Không biết đúng hay sai

Bấy lâu nay hình thức
Bắt lãnh đạo kê khai
Là rung cây nhát khỉ
Chứ có làm gì ai

Giờ xác minh tài sản
Bằng hình thức rút thăm
Cũng rung cây nhát khỉ
Chứ xác minh bao lăm

Vậy họ lại chạy chọt
Kiếm thăm khỏi xác minh
Tốn ít đồng tiền lẻ
Là mua được yên bình

Sao mà quá tệ vậy
Xác minh trăm phần trăm
Cuốn chiếu từ trên xuống
Hoàn thành khoảng một năm

Té ra là vì thế
Nên quan tham nó lờn
Sắm siêu xe biệt phủ
Và cứ sống nhơn nhơn

Đáng trách Bộ Tư pháp
Làm ăn không ra hồn
Kê khai rồi đút tủ
Nên quan tham nó lờn
17/5/2020
Tú Sụn
* Bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập hàng năm của cán bộ.