ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG QUẢNG NGÃI

Ảnh: Sưu tầm


Đường cao tốc tiêu chuẩn Việt Nam
Sau một tháng thông xe đã hỏng
Những ổ gà ổ voi nước đọng
Cao tốc gì mà quá lam nham

Ôi quản lý theo kiểu Việt Nam
Một trăm bốn mươi kí lô mét
Tổng số tiền đã chi ra hết
Ba mươi tư ngàn tỷ để làm

Vị chi mỗi kí lô mét đường
Ngốn hết hai trăm năm mươi tỷ
Cao gấp bốn lần so với Mỹ
Mà độ bền thì quá đau thương

Đường người ta vừa đẹp vừa bền
Năm mươi năm chưa hề hư hỏng
Đường của mình vừa xấu vừa mỏng
Mới một tháng đã tróc cả nền

Một tệ nạn chỉ có nước Việt
Rộ khắp nơi rút ruột công trình
Ai cũng biết, câm miệng làm thinh
Bọn quản lý là đồ chết tiệt

Ông quản lý dự án cao tốc
Đổ thừa cho dầu chảy từ xe
Một lập luận không thể nào nghe
Trình độ thế mà làm giám đốc?

Khi nói về chất lượng công trình
Ông ầm ừ né sang chuyện khác
Nhìn mặt đường tơi bời tan nát
Chớ mà hòng rướng cổ thanh minh

Đường Đà Nẵng – Quảng Ngãi thông rồi
Ai dám chạy giờ trăm cây số
Khi bánh xe rơi nhằm xuống hố
Không nhà thương thì cũng chầu trời
9/10/2018
Tú Sụn