MỘT TRỜI THU YÊU THƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


Làn sương mỏng mảnh trải ven đê
Thấp thoáng xa xa dáng ai về
Có phải là em mà thấp thỏm
Rồi bỗng rộn ràng khắp vùng quê

Quanh quất đường thôn tít mờ xa
Hoa thắm chờ ai mãi chưa qua
Hay là em đã quên lời hẹn
Rưng giọt đầu cành, giọt sương sa

Hàng cây ghế đá ủ rũ buồn
Mặt hồ phăng phắc liễu thầm buông
Vầng trăng một nửa treo lơ lửng
Một nửa chìm sâu tận lớp bùn

Tiếng lá xạc xào bước ai vương
Quen quen gót ngọc rõ tỏ tường
Đúng là em đến, em đà đến
Rộn rã một trời thu yêu thương
25/3/2019
Tú Sụn