NẮNG THU BUỒN

Ảnh: Sưu tầm

NẮNG THU BUỒN
Từng giọt nắng pha với khói sương
Rêu phong cổ độ thấy mà thương
Cỏ lên mầm mượt đầy đồng ruộng
Lá rụng cành trơ khắp nẻo đường
Gió thổi miên man gieo hoạn nạn
Mây bay lờ lững báo tai ương
Heo may giá lạnh không ngơi nghỉ
Khổ sở đau buồn mãi cứ vương
4/9/2023
Tú Sụn