LUẬT HOÁ HÀNH VI NỊNH*

Ảnh: Sưu tầm


Thế hệ ngày nay xấu thế sao
Có còn kiêu hãnh của ngày nao
Mà đem luật hoá không được nịnh
Thật thế nhục ơi biết nhường nào

Tự hào người Việt bốn ngàn năm
Tinh hoa dân tộc nổi tiếng tăm
Từ ngày giành được nền độc lập
Đạo đức trôi dần tận xa xăm

Đáng buồn quan chức ở thời nay
Cấp dưới lăng xăng tựa con quay
Cũng bởi cấp trên ưa nịnh nọt
Không nịnh thì không trụ qua ngày

Lỗi này là lỗi của cấp trên
Chui luồn, cầu cạnh việc mới nên
Sinh ra cấp dưới luôn phải nịnh
Liêm sỉ hao mòn cả đôi bên

Cấp trên liêm sỉ, nịnh tự tiêu
Nghiêm túc làm sao có nịnh liều
Đề nghị luật hoá “cấm ưa nịnh”
Thế là xu nịnh sẽ triệt tiêu

Có đưa vào luật cũng vuốt đuôi
Chỉ là có chuyện, chỉ cho vui
Làm sao bắt được hành vi nịnh
Xét xử thế nào, thật lôi thôi
17/5/2020
Tú Sụn
* Bộ Nội vụ đang xây dựng một số ý kiến và tính toán để đưa vào một số điều của Đề án văn hoá công vụ vào các dự án Luật công chức viên chức, Luật viên chức, trong đó luật hóa quy định không nịnh bợ cấp trên.