TẠI SAO BOT GIAN LẬN

Ảnh: Sưu tầm


Tại sao BOT gian lận
Vì BOT là sân sau
Của các nhóm lợi ích
Gian lận để chia nhau

Bộ Giao thông vận tải
Bộ Kế hoạch đầu tư
Đều hưởng lộc từ BOT
Nên bảo vệ khư khư

Sợ lộ tẩy gian dối
Sợ mất lộc, ít phần
Quyết ngăn cản kiểm toán
Để bòn rút của dân

Chỉ sáu mốt dự án
Thừa trên hai trăm năm*
Là hơn hai thế kỷ
Tàn bạo đến phát căm

Thử làm một bài toán
Là tám mốt ngàn ngày
Mỗi ngày thu một tỷ
Tiền gian sẽ thấy ngay

Là tám mốt ngàn tỷ
Để làm giàu cho quan
Tiền này do dân đóng
Nên tha hồ ăn gian

Kiểm toán lòi ra thế
Chẳng thằng nào đi tù
Chúng bình chân như vại
Chỉ khổ thằng dân ngu

Chính phủ mình tệ hại
Chỉ im ỉm ngồi coi
Đến một lời hăm doạ
Cũng là rất hiếm hoi
29/9/2019
Tú Sụn
* Qua kiểm toán 61 dự án BOT giao thông, kiểm toán nhà nước đã giảm tổng số 222 năm thu phí của 61 dự án đó.