THIẾU TRÁCH NHIỆM*

Ảnh: Sưu tầm


Cầu vượt hàng chục tỷ
Bỏ phơi nắng phơi mưa
Vì không làm đường dẫn
Có thì cũng bằng thừa

Người dân cần sử dụng
Vượt qua đường an toàn
Xây cầu không đường dẫn
Không lẽ phải bắt thang?

Làm ăn kiểu chó chết
Chỉ biết lo giải ngân
Để liếm láp chút ít
Còn sử dụng không cần

Bộ Giao thông chó chết
Công trình không kiểm tra
Lãnh đạo chỉ kiếm chác
Toàn chước quỷ mưu ma

Nằm địa bàn Đà Nẵng
Anh Nghĩa, anh Thơ đâu?
Sao mà thiếu trách nhiệm
Để kéo dài bấy lâu!
21/9/2020
Tú Sụn
* Cầu vượt tiền tỉ ở Đà Nẵng, xây 2 năm vẫn không có lối lên