THU CHẾT

Ảnh: Sưu tầm


THU CHẾT*
Tối sầm trời đất gió mưa tuôn
Tiếng sét inh tai rõ ngọn nguồn
Lá trút phất phơ miền lạnh giá
Hồn bay phiêu dạt chốn u buồn
Còn gì thuở ấy trao lời hẹn
Mất sạch bây giờ dậy tiếng chuông
Thu chết thế là mình đã hết
Bàng hoàng thiểu não gió mưa tuôn
22/9/2023
Tú Sụn
* Thủ vĩ ngâm biến thể