HỔ NGƯƠI*

Ảnh: Sưu tầm


Muốn được làm cơ quan nhà nước
Sáu ba phần trăm phải lót tay
Thật là hổ ngươi cho Chính phủ
Mấy mươi năm tồn tại việc này

Còn ba bảy hậu duệ, đồ đệ
Hỏi bộ máy lấy đâu nhân tài
Một đất nước rất là kì lạ
Thế giới bày so chẳng giống ai

Hỏi nguyên cớ tại sao tồn tại
Tham nhũng vặt đều khắp, thường xuyên
Chính phủ cho sống chung với lũ?
Đã lờ đi cho chúng làm tiền

Hỏi tại sao biết mà không chống
Hay chăng là năng lực tầm thường
Cũng có thể đồng lòng một giuộc
Thành một bầy bát nháo chi khươn

Niềm tin dân chúng đà cạn kiệt
Xã hội tụt dốc đến suy đồi
Quan chức gian tham đâu cũng có
Dân lành cùng khổ sống chơi vơi
29/4/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo thanhnien.vn: 63% người dân cho rằng phải đưa lót tay để vào làm nhà nước.