HIỆN TƯỢNG PHỔ BIẾN

Ảnh: Sưu tầm


Một thời kỳ đạo đức suy đồi
Bọn quan gian chui rúc khắp nơi
Chúng sử dụng mưu ma chước quỷ
Xã hội này là một cuộc chơi

Bởi làm quan có nhiều quyền lực
Quyền lực là công cụ làm giàu
Học hành dốt nên dùng bằng giả
Đời bây giờ giả thật như nhau

Bỏ tiền ra giả thành bằng thật
Rồi ung dung cứ thế làm quan
Biết nịnh bợ dĩ nhiên tồn tại
Loại quan này đất nước tan hoang

Từ xã phường trở lên đều vậy
Giả tràn lan thật chẳng bao nhiêu
Nên hiệu quả quản lí thì ít
Mà tham lam nhũng nhiễu thì nhiều

Nhiều bằng thật nhưng mà lại giả
Vì đi mua học giả lấy bằng
Loại bằng này gọi là bằng giấy
Lên làm quan cũng chỉ biết ăn

Bằng bằng bằng với giả giả giả
Chúng làm quan đất nước lụi tàn
Dân khóc ròng vì thành nô lệ
Biết khi nào lịch sử sang trang
20/9/2018
Tú Sụn