THU TƯƠNG TƯ (hoạ thơ)

 


THU TƯƠNG TƯ (hoạ thơ)
(Hoạ bài CÓ KẺ KHỜ của Giang Hoa)
Buồn bã nhìn theo chiếc lá bay
Thu nay bên đấy chắc hao gầy
Mấy mùa lá rụng tình còn đó
Bao buổi hoa tàn nghĩa vẫn đây
“Tha thẩn bên bờ buồn đón gió
Hỏi ai còn nhớ đến thân này”*
Tương tư mộng tưởng âu là thế
Hiu hắt lâu rồi ấy có hay
12/9/2023
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ