BỆNH DỊCH Ở NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


Tắc trách của nhiều cấp lãnh đạo
Đã sinh ra bệnh dịch lan tràn
Đó là nỗi đau của đất nước
Đó là nguyên nhân của cơ hàn

Hàng loạt đại dự án bê bết
Đang thành dịch của ngành công thương
Hàng nghìn tỷ đã nằm đắp chiếu
Gây ra bao sầu não, đoạn trường

Năm sáu bảy dự án thua lỗ
Giờ lây lan lên thứ mười ba
Rồi đây sẽ mười lăm mười sáu
Quốc hội thì nhắc nhở qua loa

Những cá nhân liên quan vô sự
Nợ ngập đầu nghe thấy mà kinh
Bộ công thương đều đều cấp vốn
Chắc là thua lỗ đúng quy trình

Đây là ổ nhập nhèm tham nhũng
Đây là lổ rò rỉ Quốc gia
Nếu Trung ương không làm nghiêm khắc
Thì tiêu tan tài sản Nước nhà

Làm người dân xin mạo muội nghĩ
Hay là đừng cho Bộ công thương
Đẻ ra những quái thai dị dạng
Thì dân ta mới có thiên đường
9/6/2018
Tú Sụn