DẪU CHO

 


ĐẪU CHO
Cho dù anh đã vượt qua
Nhưng lòng đau đáu lệ sa những lần
Yêu em sâu nặng vô ngần
Mất em hồn ngập muôn phần đắng cay
Tiêu tan hy vọng, trắng tay
Giá sương ngấm đọng tháng ngày tà huy
Bên mình con cháu yêu vì
Cạnh đời thê thứ có nghì chăm lo
Cớ sao dằn vặt so đo
Không nguôi nuối tiếc, giày vò tâm can
Dẫu cho nhung lụa bạc vàng
Cành khô hoa rữa nhuỵ tàn không thôi
15/7/2022
Tú Sụn