THĂM MỘ HÀN MẶC TỬ

Ảnh: Nguyễn Thuỵ Yên


Nức tiếng xưa nay, nức tiếng thơ
Lừng danh đất Việt bất lu mờ
Mộ Hàn Mặc Tử nơi trầm mặc
Gành Ráng Quy Nhơn chốn mộng mơ
Thi sĩ tài hoa nhưng bạc phận
Thi đàn rực rỡ sớm sa cơ
Nghiêm trang trước mộ lòng thành kính
Nuối tiếc ngàn năm một thánh thơ
5/7/2020
Tú Sụn