CHÓ CẬY GẦN NHÀ

Ảnh: Sưu tầm


Tên tham nhũng hống hách
“Bố già” Trần Bắc Hà
Núp bóng anh Ba X
Cho mình là đại ca

Hắn từng tát vào mặt
Cô tiếp viên hàng không
Ông phó chủ tịch tỉnh
Vì hắn không vừa lòng

Hắn đã từng chỉ mặt
Lệnh Bộ trưởng: cút ngay
Rồi nói với ông kẹ
“Đi anh, trễ máy bay”

Hắn dữ như con sói
Hắn tham như nhà quan**
Hắn độc như con rắn
Hắn cáo như bọn gian

Hắn không sợ ai cả
Hắn núp bóng anh Ba
Như chó cậy gần nhà
Hắn tung hoành khắp ngã

Giờ đã bắt được hắn
Đem ra xử trước dân
Cho hắn phải đền tội
Cho hắn tù chung thân
29/11/2018
Tú Sụn
P/s : Tội tham nhũng luật ta miễn tử hình

** Trừ quan thanh liêm