THIẾU TỰ TRỌNG

Ảnh: Sưu tầm


Người ta da mặt mỏng
Đã sai từ chức liền
Họ có lòng tự trọng
Sống tự tại an nhiên

Còn mình da mặt dày
Đã sai, chạy lên chức
Từ chức là hình thức
Chỉ có ngu mới từ

Điển hình ở Quảng Ngãi
Kỷ luật, lên chức cao
Giống như được trọng thưởng
Bà con mình nghĩ sao?

Đúng là thiếu tự trọng
Bản mặt cứ nhơn nhơn
Chính quyền vẫn dung túng
Vì pháp luật đã lờn

Quan trên nào có dại
Mà bổ nhiệm bao đồng
Bởi vì chúng đã chạy
Nhận rồi không thể không

Có tiền chưa mua được
Thì phải dùng nhiều tiền
Đồng tiền là sức mạnh
Tiền có thể mua tiên

Cứ thế mà leo nhé
Leo mãi cũng lên cao
Vậy đừng ai thắc mắc
Cán bộ toàn tào lao

Một thực tế nực cười
Chỉ có ở đất Việt
Họ không biết hổ ngươi
Đất nước này chịu thiệt
12/10/2018
Tú Sụn