BIỂN MẶN

Ảnh: Sưu tầm


BIỂN MẶN
Biển muôn đời vẫn mặn
Như tình yêu anh trao
Biển muôn đời dậy sóng
Như lòng anh dạt dào

Em muôn đời biển lớn
Anh yêu biển mênh mông
Em muôn đời sóng dội
Anh yêu em ngập lòng

Cánh Hải âu không mỏi
Vượt vạn dặm trùng khơi
Anh yêu em yêu mãi
Dẫu phong ba cuộc đời

Biển muôn đời vẫn mặn
Như tình anh tình em
Sóng muôn đời vẫn vậy
Dữ dội và dịu êm

Bờ cát dài vô tận
Như tình em yêu thương
Hạt vàng ươm lóng lánh
Thắm tươi màu quê hương
5/8/2022
Tú Sụn