CHIA TAY MÙA HẠ

Ảnh: Sưu tầm


Mùa hạ về đây, ta chia tay
Luyến lưu, hàng lệ đã vơi đầy
Em bước, hồn như chưa muốn bước
Góc phố, mình anh đang đứng ngây

Phượng về là hạ đã về rồi
Ve sầu giục giã đó em ơi
Chia tay chưa nói lời nhung nhớ
Mà đã trào dâng nước mắt rơi

Em về nghỉ hạ, anh ở đây
Ve sầu lột xác bám thân cây
Tiếng ve văng vẳng còn đâu đó
Gợi nhớ ngày nao tay nắm tay

Xác phượng mà anh ngỡ pháo hồng
Cứ tưởng là em đã lấy chồng
Đỏ ran mặt đất màu tiễn biệt
Tím ngắt lòng anh giữa mênh mông
1973
Trương Quang Tú (Tú Sụn)