TRI ÂN VÀ VONG ÂN

Ảnh: Sưu tầm


Khi núi sông vang lời kêu gọi
Gác việc riêng nhập ngũ lên đường
Hướng quân thù một lòng xung trận
Các anh thề không tiếc máu xương

Nơi chiến trường gian nan ác liệt
Người chiến binh trung dũng hy sinh
Bao lớp lớp thương vong oanh liệt
Cho ngày nay đất nước hoà bình

Công lao ấy đời đời ghi nhận
Màu máu xương tô thắm cờ hồng
Cho Tổ quốc, non sông một dải
Đẹp vô cùng sau những chiến công

Rồi hằng năm ngày này tưởng nhớ*
Thành phong trào đáp nghĩa tri ân
Với anh hùng thương binh liệt sĩ
Với những người dũng cảm có công

Rồi hằng năm ngày này, ngược lại
Càng căm thù những kẻ vong ân
Đó là những loại người bội phản
Đã cam tâm hại nước hại dân

Đó là quan tham ô tham nhũng
Chúng ăn tàn phá hại nước nhà
Chúng vơ vét rút bòn phá hoại
Chúng làm nghèo đất nước dân ta

Loại quan này khác nào là giặc
Giờ rất cần chiến sĩ kiên trung
Hãy đập tan loại quan bội phản
Hãy tạo nên một lớp anh hùng

Giờ núi sông vang lời kêu gọi
Gác việc riêng toàn thể đồng lòng
Hướng quan tham diệt trừ tham nhũng
Cho nước nhà phồn thịnh như mong
27/7/2019
Tú Sụn

* Ngày 27/7