LÊN VOI XUỐNG CHÓ

Ảnh: Sưu tầm


Khi còn đang quyền chức
Huênh hoang như ông hoàng
Khi tham nhũng bại lộ
Trốn chạy như chó hoang

Thì cũng bộ mặt đó
Lúc thì ngồi lưng voi
Lúc như một con chó
Cáo ốm ai mà coi

Mac xit, Lê nin nit
Rao giảng khắp quần thần
Cho ta đây kiên định
Nhưng trong bụng đầy phân

Thằng thì chạy sang Mỹ
Thằng rúc Ca na da
Thằng đâm đầu đến Đức
Là giặc giờ “quốc gia”!

Chửi nó như chửi chó
Giờ rúc đầu sang đó
Xưng danh cộng sản đỏ
Giờ sang đó chối bỏ

Có chất đâu mà biến
Chúng rúc sâu trèo cao
Nói vì dân cống hiến
Đó là nói tào lao

Có tốt đâu thoái hoá
Toàn một bọn xấu xa
Mua chức làm lãnh đạo
Phá tan nát nước nhà

Nếu Chính phủ không tỉnh
Còn sử dụng bọn này
Chế độ sẽ sụp đổ
Đúng! Không chóng thì chầy

Dựa vào đâu nói vậy
Bản chất chúng vì tiền
Khi chúng giàu nứt vách
Không để chế độ yên

Giờ chúng bị xuống chó
Bao tài sản đã tuồn
Nhà phương tây đã tậu
Chúng chỉ đánh bài chuồn

Đất nước nghèo là phải
Bởi tham nhũng đầy trời
Chống hoài và chống mãi
Biết còn chống mấy đời
29/12/2018
Tú Sụn