CÂU VÈ THỜI NAY

Ảnh: Sưu tầm


Lẳng lặng mà nghe chúng nó gian
Gian từ bán chức đến mua quan
Giá cao ngất ngưỡng vô cùng tận
Chúng nó vẫn mua để an nhàn

Lẳng lặng mà nghe chúng nó tham
Bày ra dự án chúng nó làm
Qua dăm ba bữa xin đội vốn
Ngàn ngàn tỷ tỷ Chính phủ cam

Lẳng lặng mà nghe chúng nó chơi
Cờ bạc gái gú khắp nơi nơi
Rượu tây, xuất ngoại tiền tính tấn
Chúng nó đua nhau để sướng đời

Lẳng lặng mà nghe chúng nó làm
Công trình ngàn tỷ cũng lam nham
Bày mưu tính kế cùng rút ruột
Chia nhau liếm láp thoả lòng tham

Lẳng lặng mà nghe chúng nó khoe
Xa hoa biệt phủ với siêu xe
Khi bị sờ gáy chúng nó nói
Xe thồ buôn đót ráng làm thuê

Lẳng lặng mà nghe chúng nó hành
Lót tay quà cáp sẽ làm nhanh
Thời nay hành chính, hành là chính
Đều khắp nông thôn đến thị thành

Lẳng lặng mà nghe chúng nó ngu
Vờ ngu, có mắt cũng vờ mù
Dân kêu thảm thiết thì vờ điếc
Vờ mù vờ điếc để mà thu

Lẳng lặng mà nghe chúng nó lòn
Cửa sau chạy chọt dáng lon xon
Ghế ít đít nhiều nên đắt giá
Tiền khôn chạy trước kẻo không còn

Lẳng lặng mà nghe chúng nó sầu
Ăn dơ, ăn mảnh bị chụp đầu
Trước vành móng ngựa vờ thảm hại
Than nghèo kể khổ tỏ niềm đau

Lẳng lặng mà nghe chúng nó bàn
Việc dân việc nước việc làm quan
Vài ba ý kiến hàng khan hiếm
Còn lại hàng trăm loại làng nhàng
2/11/2018
Tú Sụn