ĐOÁ SEN HỒNG*

Ảnh: Sưu tầm


ĐOÁ SEN HỒNG*
Cùng bùn vẫn toả ngát hương nồng
Chỉ một màu cờ tận đáy lòng
Du học nêu gương tài đặc biệt**
“Nằm vùng” chiến đấu giỏi vô song***
Hiểm nguy đâu nản xây thành tích
Gian khổ không sờn lập chiến công
Phấn đấu kiên cường vì Tổ quốc
Đúng anh là một đoá sen hồng
20/12/2021
Tú Sụn
* Thiếu tướng, “Giáo sư lập dị” Nguyễn Đình Ngọc.
** Tu nghiệp ở Pháp 10 năm anh đã hoàn thành 3 bằng kỹ sư và 2 bằng tiến sỹ, có kiến thức sâu rộng.
*** Anh là một “Việt cộng nằm vùng” lập được nhiều chiến công góp phần dành độc lập cho nước nhà.