CẦN CHƯA NHÀ HÁT OPERA

Ảnh: Sưu tầm


Giữa cơn hỗn loạn đất Thủ Thiêm
Oan khuất người dân vẫn còn chìm
Thành phố mở cờ xây nhà hát
Cộng đồng chua xót nhói con tim
Đường lộ ngập sâu chưa khắc phục
Bệnh viện tồi tàn vẫn để im
Lương tâm thiếu vắng nên phán vội
Lãnh đạo bây giờ hót như chim
10/10/2018
Tú Sụn