GỞI ANH CĂNG*

Ảnh: Sưu tầm


Thời thế bây giờ quá phức tạp
Nên làm quan khó lắm anh à
Vừa rồi nghe anh bị kỷ luật
Lòng hoang mang, nghĩ mãi không ra

Bản tính anh dân mình biết cả
Có nể nang và có thật thà
Nên lãnh đạo điều hành cũng khó
Trước một đàn chước quỷ mưu ma

Vị trí anh mọi người đều hiểu
Có chức quyền cám dỗ quá nhiều
Không xơ múi khó mà trụ được
Sẽ lạc loài với bọn quỷ yêu

Làm quan thời bây giờ khó lắm
Không muốn tham nhưng cũng phải tham
Quan không tham mới là chuyện lạ
Nếu không tham nó cóc cho làm

Ví như nếu không có anh Chữ
Chắc rằng anh không kỷ luật đâu
Trách là anh đã đấu tranh kém
Nên tội chung bị đổ lên đầu

Giờ cho dù anh đã được nghỉ
Nhưng mong anh hãy vì tỉnh nhà
Hãy xác định là còn trách nhiệm
Nhóm lợi ích quyết phải chỉ ra

Làm Chủ tịch chắc anh biết rõ
Đứa nào nịnh và đứa nào gian
Anh chỉ ra hầu Đảng biết được
Để loại bỏ không cho làm quan

Anh làm được là công anh lớn
Dân hàm ơn và Đảng sẽ khen
Chúng nhơn nhơn tức lắm anh ạ
Nể người trung, đừng sợ kẻ hèn

Đôi lời thân tâm sự anh nhé
Mình làm dân cũng phải đấu tranh
Vì sức mạnh là của quần chúng
Thấy quan gian im lặng sao đành
2/8/2020
Tú Sụn
* Nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi