EM Ở ĐÂU

Ảnh: Sưu tầm


Em ở đâu mà biển lặng chiều nay
Mà hải âu bay rã rời đôi cánh
Mà hàng dương héo mòn phơi dưới nắng
Em đâu rồi, sao nỡ để anh say

Em ở đâu mà mây buồn tím ngắt
Gió không về u ám một vòm trời
Con thuyền kia ngơ ngẩn giữa xa khơi
Em đâu rồi! trời Nam hay phương Bắc

Em ở đâu! Mà đau buốt tim yêu
Bờ cát trắng nắng lam chiều mòn mỏi
Biển lặng im trước bao lời mời gọi
Chỉ sóng ngầm rầm rập với cô liêu
19/8/2016
Tú Sụn