GIẤC MƠ XUÂN (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


GIẤC MƠ XUÂN
Trúc xinh ngã dáng… nghiêng gầy
Trời xanh loang toả… sắc mây ửng vàng
Sông hồ sóng gợn lăn tăn
Mưa xuân đơm nhẹ… nụ măng đầu mùa
Én chao liệng cánh vui đùa
Ta mơ giấc mộng… một mùa xuân xanh
12.01.2022
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài GIẤC MƠ XUÂN của Giang Hoa

GIẤC MƠ XUÂN
Trong mơ thấy dáng em gầy
Thấy trời xuân tím thấy mây héo vàng
Chắc là ở chốn thiên đàng
Có đâu sông nước mây ngàn ánh trăng
Có đâu sóng biển lăn tăn
Thấy đâu tre trúc trổ măng trái mùa
Thấy đâu én lượn bướm đùa
Giậc mình tỉnh giấc đúng mùa xuân xanh
…..
Phòng loan chỉ một mình anh
…..
13/1/2022
Tú Sụn