SƯỚNG (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm

NHÀN -(Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Thu ăn năng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu, đến cội cây, ta sẽ uống,
Nhìn xem phú quí tựa chiêm bao.
(NBK)
*******
CÁI THÚ ĐIỀN VIÊN
(Vịnh “NHÀN”-(Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Dù ai nói ngược nói xuôi đâu
Cái thú ngàn năm vẫn thắm màu
Ngó trước hoa ngoài hiên tím ngát
Nhìn sau đám cải rộ vàng au
Mùa xuân chậu cảnh đơm nhà bác
Tết đến bày ra thếch đãi nhau
Cốt cách ngàn xưa nơi Đất Việt
An nhiên tự tại mãi đời sau!…
Quảng Ngãi, 3-1-2022
Trương Quang Thọ

Hoạ bài NHÀN của Nguyễn Bỉnh Khiêm-hoạ nguyên vận

SƯỚNG
Đạp đất đội trời cứ thả câu
Túi thơ bầu rượu thiếu chi nào
An nhàn dựa cội chờ bèo động
Thư thả buông cần tránh sóng xao
Trăng trải mơ màng hoe khóm trúc
Sương gieo dào dạt đẫm bờ ao
Ngấm men chếnh choáng phao lay động
Sợi cước căng dần sướng biết bao
3/1/2022
Tú Sụn