NƯỚC TA CHỈ CÓ MỘT ĐẢNG THÔI MÀ

Ảnh: Sưu tầm


Anh Thưởng là anh Thưởng ơi
Anh nói thiệt hay nói chơi vậy hề
Nói chính thức hay bên lề
Vừa nghe đã thấy não nề tâm can
Trong lòng bán tín, hoang mang
Nước ta một đảng rõ ràng xưa nay
Làm gì có chuyện đắng cay
“Đấu đá nội bộ”*dấu tay, trở cờ
“Cạnh tranh phe cánh” bá vơ
Cùng một chí hướng hồi giờ đó nghe
Đảng viên sao lại chia bè
Đều là đồng chí, chia phe làm gì
Nghe anh nói mà thấy kỳ
Hay là anh có chuyện gì lo âu
Nói như vậy chẳng đúng đâu
Anh nên đính chính ngõ hầu dân an
Anh đừng giao động hoang mang

28/12/2019
Tú Sụn
* Lời ông Võ Văn Thưởng nói: Tỉnh táo trước việc lợi dụng báo chí để “đấu đá nội bộ”…