TÌNH QUÊ

Anh: Sưu tầm


TÌNH QUÊ
Trời mây mắt ngút thẳm cao xanh
Nước sóng mênh mông ruộng sát quanh
Lời vọng núi sông sương ngập lối
Hát reo hoa lá quả dày cành
Vơi đầy nợ nghĩa mơ tròn giấc
Thấm đẫm ân tình mộng hết canh
Đời trọn đức nhân luôn mãi giữ
Ngời ngời rạng ánh rực thơm danh
1/11/2021
Tú Sụn

Đọc ngược:
Danh thơm rực ánh rạng ngời ngời
Giữ mãi luôn nhân đức trọn đời
Canh hết mộng tình ân đẫm thấm
Giấc tròn mơ nghĩa nợ đầy vơi
Cành dày quả lá hoa reo hát
Lối ngập sương sông núi vọng lời
Quanh sát ruộng mông mênh sóng nước
Xanh cao thẳm ngút mắt mây trời
1/11/2021
Tú Sụn