BẢNG LẢNG CÙNG TRĂNG


Một góc đồi hoang trăng lã chã
Vách đá hao mòn theo tháng năm
Một triền núi rộng cây nghiêng ngã
Thiếu dáng trăng về nên tối tăm

Lượm mảnh trăng gầy bên bờ suối
Đem gác lên đồi cho sáng thêm
Chiều nay gió muộn chưa về tới
Lững thững đường xưa anh nhớ em

Trăng trôi chầm chậm trên dòng nước
Vốc mấy canh liền trăng vẫn trôi
Tròn đêm canh cánh luôn mộng ước
Tìm hoài cho được chút trăng rơi

Chạm phải cành cây trăng vỡ vụn
Vương vãi quanh đồi trăng ngủ yên
Chờ em cô quạnh qua chiều muộn
Chờ suốt canh tàn bên góc hiên
03/8/2017
Tú Sụn