THU NHỚ

Ảnh: Sưu tầm


Vẩn đục tầng cao gió lẫn mây
Mờ xa bóng núi khuất sương dày
Đường xưa cỏ lấp màu xanh mượt
Bến cũ rêu phong dáng lắt lây
Hương cúc ngày nao còn phảng phất
Men yêu năm tháng vẫn đong đầy
Trời thu man mát dâng niềm nhớ
Quạnh quẽ âm thầm nỗi đắng cay
14/5/2020
Tú Sụn