TỎ TÌNH


Anh yêu em nhất trên đời
Hãy nghe anh nói những lời yêu thương
Hãy nhìn anh để tỏ tường
Hãy luôn tỉnh táo kẻo vương luỵ tình
Đừng nhìn anh ở bóng hình
Đừng tin anh nói chúng mình đẹp đôi
Đừng nghe điều chuyện xa xôi,
nhân gian đàm tiếu để rồi hoang mang
Chớ mơ giàu có cao sang
Chớ lo hiện thực trái ngang đau lòng
Chớ nên nghĩ có là không
Yêu đương đâu ở viễn vông xa vời
Em ơi, quyết định cuộc đời
Tự mình soi xét đến nơi, tới cùng
Tự mình tìm đến thuỷ chung
Tự mình hỏi trái tim chừng có yêu
Nơi anh đã rõ em nhiều
Bao lâu tìm hiểu, bấy chiều ngóng trông
Tình yêu đầy ắp, ngập lòng
Hoa đà chớm nụ chờ mong một ngày
Bóng em anh đã đắm say
Hình em anh đã ngày ngày nhớ nhung
Nguyện rằng một kiếp thuỷ chung
Ước rằng hai đứa được cùng bên nhau
Em ơi trời đã lên màu
Chừng nào em nhận cau trầu anh trao
16/7/2017
Tú Sụn