CỚ SAO

Ảnh: Sưu tầm


Cơn gió lạc loài nương cành cụt
Đàn chim thơ thẩn né cành cong
Màu nắng phai dần theo ngày tháng
Lạc chữ yêu nên mãi đắng lòng
Cố dấu niềm đau vào tâm tưởng
Cố lùa nhung nhớ đến hư không
Cớ sao cứ đẫm tràn trong mộng
Cứ hoài khao khát, cứ ngóng trông?
27/6/2020
Tú Sụn