BẾN XƯA KỶ NIỆM

Ảnh: Sưu tầm


BẾN XƯA KỶ NIỆM
Thời gian để lại một màu thương
Dĩ vãng mang đi những đoạn trường
Rêu xám phong dày che dấu gót
Cỏ xanh lan kín lấp con đường
Bờ tre xào xạc chờ sương xuống
Sóng nước eo sèo đợi nắng vương
Nhớ lắm bến xưa bao kỷ niệm
Chia lìa từ ấy mãi dư hương
11/11/2022
Tú Sụn