GẶP LẠI NHAU SAU HAI MƯƠI NĂM

GẶP GỠ ÂN NHÂN
Viêm xoang mục cốt liệt thần kinh
Nhiễm khuẩn sốt cao giật nẩy mình
Thiết nghĩ mang u người bất động
Không ngờ thoát nạn sức hồi sinh
Y Tư gắng sức nuôi chăm chỉ
Bác Tú nhanh chân chữa tận tình
Hội ngộ hôm nay mừng khó tả
Ân nhân xuất hiện rất… thình lình!
Huỳnh Thâm
18/06/2018

GẶP LẠI BỆNH NHÂN
Nhớ lại ngày xưa, nghĩ mà kinh
Trong lúc lâm nguy, cố hết mình
Ngày ấy nếu như không qua được
Bây giờ đâu nữa một bình sinh
Trời cao mãi mãi ơn phù hộ
Đất rộng muôn năm nghĩa ân tình
Hôm nay hội ngộ lòng vui sướng
Đã hẹn rồi nên chẳng… thình lình
25/6/2018
Tú Sụn