NHỚ MONG (Hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


NHỚ MONG
(Áp cú)
Tác giả: Kim Nguyen Van
Nắng úa gợi lòng thêm nhớ thương
Thương mong gởi mắt vạn cung đường
Đường yêu mây phủ trùm muôn nẻo
Nẻo ái gió vờn lộng tứ phương
Phương ấy đăm đăm hồn viễn xứ
Xứ này mòn mõi bóng tha hương
Hương xưa còn đọng tình ngây ngất
Ngất lịm Thu gầy trong gió sương

(Nha Trang Thu Mậu Tuất)

Hoạ bài NHỚ MONG của Kim Nguyen Van-hoạ nguyên vận

NHỚ MONG
(Áp cú)
Biền biệt tháng ngày nhớ với thương
Thương yêu chất ngất chẳng cùng đường
Đường xưa vui nhộn giờ trăm lối
Lối cũ u hoài mãi khắp phương
Phương lạ đơn côi nơi biệt xứ
Xứ xa hiu hắt nẻo ly hương
Hương nồng quyện lẫn vào cay đắng
Đắng đót âm thầm ngậm tuyết sương

(Đà Nẵng Thu Tân Sửu)
Tú Sụn