NHÚT NHÁT

Ảnh: Sưu tầm


NHÚT NHÁT
Yêu quá đi thôi đến dại khờ
Thế mà vò võ bởi ngu ngơ
Rộn ràng lòng mãi mê câu hát
Háo hức ý càng thích tiếng tơ
Đối diện ù ờ luôn nhút nhát
Tiếp lời ngọng nghịu cứ bâng quơ
Lâu rồi muốn tỏ nhưng không thể
Bức tóc vò đầu dạ vẩn vơ
25/9/2020
Tú Sụn