TƯỚNG ĐẤT*

Ảnh: Sưu tầm


Đảng giao cho quyền lực
Phong tướng để cầm quân
Mượn oai phong lẫm liệt
Tham lam không điểm dừng

Ngỡ tướng là trong sạch
Vì danh dự thiêng liêng
Ngờ đâu là giẻ rách
Lăm lăm chuyên làm tiền

Lợi dụng và tận dụng
Khe hở luật đất đai
Tướng làm giàu bất chính
Không thua kém một ai

Dân gọi là tướng đất
Bởi ăn đất nên giàu
Có nhà cao cửa rộng
Lên chức tước cũng mau

Đã hàng chục vị tướng
Bị kỷ luật vừa rồi
Do dính dáng đến đất
Nhưng không chỉ nhiêu thôi

Đảng ta luôn tế nhị
Biết, ghi sổ để chờ
Khi nghỉ hưu mới đập
Nên chẳng mấy bất ngờ

Còn hàng chục tướng nữa
Rải khắp các quân khu
Đã và đang ăn đất
Trước sau gì cũng tù

Ăn vụng dốt chùi miệng
Nên nhà tướng đều to
Vợ con sống sang chảnh
Đúng là ngu như bò

Khuyên các ông cấp tướng
Hãy cố giữ thanh danh
Đừng tham lam vô độ
Mà sự nghiệp tan tành
21/7/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo: Nhiều tướng quân đội bị xem xét kỷ luật vì sai phạm quản lý đất đai.