TIÊU ĐỜI*

Ảnh: Sưu tầm


Ối trời Quảng Ngãi quê tôi
Bí thư, Chủ tịch tiêu đời rồi sao
Quê hương hai tiếng ngọt ngào
Là nơi kiêu hãnh tự hào yêu thương
Lâu nay lãnh đạo trót vương
Nhúng chàm, đục khoét một phường quan gian
Một thời lộ liễu làm càn
Dân tình ta thán, hoang mang tủi hờn
Mong cho làm rõ nguồn cơn
Đơn thư, lên án không sờn hiểm nguy
Bí thư, Chủ tịch ra đi
Thở phào nhẹ nhõm, còn chi vui bằng
Hết lãnh chúa, hết những “thằng”
Xây dựng Quảng Ngãi như hằng ước mơ
Quê hương tươi đẹp nên thơ
Từ đây, mãi mãi hàng giờ tiến lên
4/5/2020
Tú Sụn
* Bí thư, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi vi phạm đến mức phải kỷ luật.