ÁN THAM NHŨNG TÙ THẤT THOÁT*

Ảnh: Sưu tầm


Chúng đục khoét công quỷ
Chia nhau đem về nhà
Chúng hối lộ tiền tỷ
Điều tra đâu có ra

Cần xem lại tố tụng
Cần xem lại điều tra
Án là chống tham nhũng
Tù thất thoát ban ra

Hầu hết là án tử
Năm tù chỉ dăm ba
Do tố tụng chơi chữ
Tìm hối lộ không ra

Đúng ra là án tử
Kết án chỉ qua loa
Do tố tụng ăn dữ
Tìm tham nhũng không ra

Án hối lộ, tham nhũng
Tù thất thoát gọi là
Cần xem lại tố tụng
Xét xử vậy thế a?
31/8/2020
Tú Sụn
* Lâu nay hầu hết các vụ án hối lộ, vụ án tham ô, tham nhũng khi điều tra, xét xử lại thành ra tội thiếu trách nhiệm gây thất thoát, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng! Lý do: tội hối lộ, tội tham ô, tham nhũng khung hình phạt quá cao, tù từ 20 năm đến tử hình (tuy theo mức độ); còn tội thiếu trách nhiệm gây thất thoát, gây hậu quả nghiêm trọng thì mức án nhẹ hều!