ĐẠI HẠN

 

Ảnh: Sưu tầm

ĐẠI HẠN
Tác giả: Tú Xương
Dạo này đá chảy với vàng trôi
Thiên hạ mong mưa đứng lại ngồi
Ngày trước biết gì, ăn với ngủ
Bây giờ lo cả nước cùng nôi
Trâu mừng ruộng nẻ cày không được
Cá sợ ao khô vượt cả rồi
Tình cảnh nhà ai nông nỗi ấy
Quạt mo phe phẩy một mình tôi

(Hoạ bài ĐẠI HẠN của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
ĐẠI HẠN
Lụt lội triền miên núi cũng trôi
Điêu linh dân hết đứng rồi ngồi
Mưa dầm ngày ấy tiêu hoa quả
Nắng hạn giờ đây hết nước nôi
Cành lá cây tươi, queo khô tuốt
Lúa khoai đất nẻ, cháy sạch rồi
Cầu trời khấn nguyện ban cho nước
Này mãi cầm hơi khổ chúng tôi
7/7/2021
Tú Sụn