NỖI ĐAU SƠN TRÀ

Ảnh: Sưu tầm


Sơn Trà, hòn ngọc của miền Trung
Bên biển quanh năm sóng trập trùng
Bình minh ngả bóng ngang thành phố
Với bao chiến tích mãi vang lừng

Hố chôn tập thể ngàn quân giặc
Là đồi hài cốt Pháp đặt tên
Lịch sử hào hùng còn lưu mãi
Sơn Trà anh dũng đã làm nên

Chiến tranh ròng rã bao ác liệt
Xới cày, đồn bốt, thuốc khai quang
Cỏ cây, muôn thú cảnh điêu tàn
Nguồn nước ngọt khô cằn, cạn kiệt

Vết thương ai oán mới vừa lành
Cỏ cây hoa lá mới kịp xanh
Mừng vui chưa thỏa như mong đợi
Thì đã đang tâm phá tanh bành

Bê tông cốt thép trăm biệt thự
Mỗi người một khoảnh nó chia nhau
Đội lốt kinh doanh làm du lịch
Bất kể bao lời than khổ đau

Sơn Trà lá phổi xanh Đà Nẵng
Hòn ngọc lung linh giữa càn khôn
Thắng cảnh thiên nhiên phải bảo tồn
Chớ có đem ra mà chia chác
13/5/2018
Tú Sụn