CA DAO TỤC NGỮ HIỆN ĐẠI (tt)

Ảnh: Sưu tầm


CA DAO TỤC NGỮ HIỆN ĐẠI (tt)
Thương thay giai cấp công nhân
Bán sức lao động nuôi thân từng ngày

Buồn cho tầng lớp dân cày
Quanh năm lam lũ từng ngày nuôi thân

Quan tham miệng nói vì dân
Nhưng bóc lột cứ dần dần tinh vi

Quan gian ngon ngọt lâm li
Nhưng đục khoét cứ tinh vi dần dần

Không làm mà vẫn có ăn
Chính danh bóc lột của thằng quan tham

Trớ trêu toàn cõi Việt Nam
Hoa hồng kit test khiến giam cả bầy

Khi chàm đã dính bàn tay
Kính mong Bác Trọng cho ngay vào tù

Quan nào tài sản kếch xù
Đích danh tham nhũng người mù cũng tin

Ai ơi hãy nhớ như in
Bọn tham thủ đoạn nhớ gìn bản thân

Khen thay cho mấy thằng đần
Luồn cúi nịnh bợ dần dần thành quan

Phục thay các loại làng nhàng
Cất công chạy chọt thành quan dần dần

Giỏi tài, tứ cố vô thân
Muốn thành quan chức ắt cần mua thôi

Ngẫm mà oán giận sự đời
Khôn làm lính lác, dốt thời làm quan

Ai ơi chớ có hoang mang
Thanh liêm nghèo khó, gian ngoan lại giàu

Sung sướng trước, trả nợ sau
Tham nhũng cho lắm đua nhau vào lò
24/2/2023
Tú Sụn