CHIỀU BUÔNG SẦU NHỚ

Ảnh: Sưu tầm


Bài thơ: QUA ĐÈO NGANG
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông rợ mấy nhà.
Nhớ nước, đau lòng con cuốc cuốc,
Thương nhà, mỏi miệng cái da da.
Dừng chân đứng lại: trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.

(Hoạ bài QUA ĐÈO NGANG của Bà Huyện Thanh Quan)

CHIỀU BUÔNG SẦU NHỚ
Buồn thiu cảnh vắng buổi chiều tà
Chẳng ngó làm chi lá với hoa
Thế sự nhiêu khê, buồn đất nước
Việc riêng bề bộn, nhớ quê nhà
Miền xa lặn lội, mưa bầm mắt
Phương thẳm trường kỳ, nắng cháy da
Ngày tháng nơi này luôn ngóng đợi
Nản lòng vì chỉ có mình ta
4/7/2021
Tú Sụn