CHÂN TÌNH (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


NGHĨA TÌNH

Vườn xưa lặng lẽ níu chân người
Hội quán Thi Đường nghĩa chẳng vơi
Chữ ủ dòng châu lồng núi Ngọc
Vần gom bóng nguyệt ẩn mây trời
Gieo từng phách bổng đàn dạo
Ghép những thanh trầm nhạc chơi
Bởi dặm ngàn xa lòng cứ vẫn
Tình thơ thắm đượm giữ y lời.

𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍 𝕿𝖍ố𝖓𝖌

Hoạ bài NGHĨA TÌNH của Thanh Thống

CHÂN TÌNH
Mến mộ Đường Thi có bấy người
Chân tình xướng hoạ mãi đầy vơi
Thơ vần thánh thót vang rền núi
Nhạc điệu du dương vẳng ngút trời
Hội quán giao lưu vui chốn sống
Văn đàn trao đổi thoả sân chơi
Thân thương chia sẻ tình bằng hữu
Làm đẹp lòng nhau hãy đáp lời
2/5/2022
Tú Sụn