QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG KHÔNG ĐỒNG

Ảnh: Sưu tầm


Khốn nạn hơn thực dân phong kiến
Tên Nguyễn Cư và Tất Thành Cang
Chúng độc ác hơn mọi độc ác
Gây ra bao gia cảnh nát tan

Họ gia đình có công cách mạng
Họ là người nghèo khổ tuổi cao
Đã xả thân cho chúng nó hưởng
Để đến giờ đền đáp vậy sao

Một quyết định vô cùng trắng trợn
Gọi bồi thường mà giá không đồng
Nhìn bản mặt hai thằng đáng ghét
Lòng căm thù một lũ bất công

Phải lôi cổ hai thằng ra xử
Loại côn đồ đội lốt nhà quan
Nó phá hoại niềm tin dân tộc
Quan gì quan, một bọn Việt gian
28/12/2018
Tú Sụn