SÂN VẬN ĐỘNG HUYỆN CON CUÔNG

Ảnh: Sưu tầm


Xây sân vận động để thả dê
Ôi huyện Con Cuông giống như hề
Bỏ ra chục tỷ không suy nghĩ
Lấy về muôn vạn nỗi nhiêu khê
Bãi rác kế bên mùi hôi thối
Nghĩa trang cách cạnh thấy phát ghê
Dỡ bỏ không xong nên đành vậy
Tiếc của người dân dạ tái tê
25/10/2018
Tú Sụn