NHỮNG ÔNG VUA CON

Ảnh: Sưu tầm


Bí thư và chủ tịch
Thói quan liêu vẫn còn
Từ cấp xã đến tỉnh
Đa số là vua con

Khi được làm lãnh đạo
Là dở thói tự cao
Gặp dân thì hống hách
Đối xử chẳng ra sao

Công việc luôn tắc trách
Với dân mãi xa rời
Với cấp trên nịnh nọt
Với cấp dưới lôi thôi

Tiếp công dân có luật
Quy định tiếp định kỳ
Nhưng rất nhiều lãnh đạo
Vẫn không chịu thực thi

Lãnh đạo đã tham nhũng
Thì lo sợ tiếp dân
Lãnh đạo không minh bạch
Gặp dân luôn ngại ngần

Lãnh đạo kém phẩm chất
Cũng e ngại tiếp dân
Lãnh đạo kém trình độ
Thì không dám tiếp dân

Đa số các chủ tịch
Là những ông vua con
Vì cá nhân chủ nghĩa
Không vì nước vì non

Nói chung làm lãnh đạo
Mà không chịu tiếp dân
Tốt nhất là nên nghỉ
Lãnh đạo thế không cần
24/11/2018
Tú Sụn