ĐÓN XUÂN KHI BÌNH THƯỜNG MỚI

Ảnh: Sưu tầm


ĐÓN XUÂN KHI BÌNH THƯỜNG MỚI
Thấp thỏm đón xuân sang
Đào mai vô tư nở
Ép Ô âm thầm lan
Gặp ai cũng thấy sợ

Mùi cồn át hương xuân
Bắt tay xong sát khuẩn
Chúc nhau đeo khẩu trang
Đông người không dám đứng

Cũng khối người điềm nhiên
Năm ka không áp dụng
Chắc chắn sẽ luỵ phiền
Khiến bao người lúng túng

Thuộc nhóm nguy cơ cao
Dù tiêm đủ ba mũi
Cũng không nên tự hào
Để tránh điều xui rủi

Vẫn còn bị tử vong
Vẫn còn bị lây nhiễm
Khuyên đừng vị mất lòng
Khuyên đừng nên mạo hiểm
8/2/2022
Tú Sụn